Saturday, May 20, 2017

jawaab e shikwa aaj hi raat ko hai aap ki muh dikaiye aur muzairah iblees ki beti ki ghazal


No comments: